A Társaság adatai

Az alábbiakban tesszük közzé a MARK Magyar Reorganizációs és Követeléskezelő Zrt. szervezeti, személyzeti adatait, a társaság tevékenységére, működésére, gazdálkodására vonatkozó, valamint a közérdekből nyilvános információkat.

Szervezeti, személyzeti adatok

 • A társaság hivatalos neve: MARK Magyar Reorganizációs és Követeléskezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság, MARK Zrt.
 • Cégjegyzékszám: 01-10-048253
 • Bejegyezve: 2014. november 12.
 • A tevékenység folytatásához szükséges engedély száma: H-EN-1-842/2014.
 • Adószám: 25057669-2-41
 • Székhely: 1055 Budapest, Bajcsy Zsilinszky út 78.
 • Levelezési cím: H-1373 Budapest, Pf. 607
 • E-mail: info@markzrt.hu
 • Tel: + 36 1 870 0000
 • Fax: + 36 1 889 9899
 • www.markzrt.hu

 • A MARK Zrt. Igazgatóságának és Felügyelőbizottságának tagjai.
 • A MARK Zrt. vezetőinek adatai.

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

Gazdálkodási adatok

 • A Mark Zrt. vezetőinek, vezető tisztségviselőinek illetménye, munkabére, rendszeres juttatásainak, valamint költségtérítésének adatai.
 • A MARK Zrt. nyolcmillió forintot elérő vagy azt meghaladó – általános forgalmi adó nélkül számított – értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződéseinek adatai.
 • Közbeszerzési információk