Hírek, közlemények

2015. augusztus 10.

Az MNB törvényi kötelezettségének megfelelve jár el

illustration

A pénzügyi közvetítőrendszer folyamatos felügyeletéhez szükséges információkat a Jegybank banktitokként illetve üzleti titokként kezeli.

A Magyar Nemzeti Bank elsődleges szándéka a hazai pénzügyi rendszer stabilitásának növelése, és ezzel összhangban a nem teljesítő hitelállomány rendszerkockázatának megszüntetése. A Monetáris Tanács döntése nyomán az MNB 300 milliárd forintos, piaci alapokon nyugvó hitelkeretet bocsát a MARK Zrt. rendelkezésére, annak érdekében, hogy a kereskedelmi bankok rossz hiteleit piaci áron kivásárolja.

Tekintettel arra, hogy a Mark Zrt. a pénzügyi közvetítőrendszer stabilitására vonatkozó makroprudenciális MNB-feladattal összhangban jött létre, az MNB-nek törvényben meghatározott joga, hogy feladatai ellátása során hitelt nyújtson. Mindazonáltal középtávon stratégiai cél, hogy a MARK Zrt. a későbbiekben akár piaci forrásokból is finanszírozza magát.

A kereskedelmi ingatlannal fedezett hitelállományban rejlő kockázatok miatt a Jegybank folyamatosan vizsgálja és nyomon követi ezen kitettségeket. Ennek célja és egyben jogalapja az MNB törvény szerinti makroprudenciális feladatával összefüggő döntések előkészítése, elemzések, kutatások végzése, valamint a pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletének keretében a folyamatos felügyelethez szükséges információk beszerzése. Az MNB ezeket az információkat banktitokként illetve üzleti titokként kezeli, minden esetben a törvényben előírt kötelezettségének eleget téve jár el.

Forrás: MNB