Hírek, közlemények

2016. március 11.

Mit kell tudni a MARK-projektről?

illustration

Az Európai Bizottság február közepén jóváhagyta a MARK Magyar Reorganizációs és Követeléskezelő Zrt. nem teljesítő követelések és kereskedelmi ingatlanportfóliók vásárlására kidolgozott módszertanát.

A döntés (260961_1733345_231_2.pdf) nyomán társaságunk megkezdheti az Európai Parlament és Tanács rendelete által meghatározott nem teljesítő kereskedelmi ingatlanok fedezete mellett nyújtott hitelkövetelések és pénzügyi szolgáltatásnyújtáshoz köthetően érvényesített biztosítéki ingatlanok felvásárlási folyamatát. A célzott jegybanki program piaci alapú, igazoltan nem tartalmaz tiltott állami támogatást. Röviden összefoglaltuk a lényeges elemeket.

A MARK Zrt. megalapítása

2014 májusában az MNB azt az üzenetet küldte a pénzügyi intézményeknek, hogy jelentősnek érzékeli a nem teljesítő vállalati hitelek, azon belül is a projekthitelek koncentrált problémáját, és megoldásra törekszik a pénzügyi stabilitás erősítése, a portfóliók megtisztítása és a banki hitelezés ösztönzése érdekében. Úgy fogalmazott: a nem teljesítő portfóliók problémakörének leghatékonyabb megoldását egy eszközkezelő felállítása jelentené.

Néhány hónappal később a jegybank – pénzügyi stabilitási mandátumából kiindulva – piaci alapon maga hozta létre a MARK Magyar Reorganizációs és Követeléskezelő Zrt.-t. Az MNB egyúttal egy 300 milliárd forintos, 10 éves hitelkeretet is jóváhagyott, amelyből társaságunk a problémás kereskedelmi ingatlanhitelek portfoliójának jelentős részét tervezi felvásárolni.

A MARK hitelköveteléseket és visszabirtokolt ingatlanokat vásárol piaci áron, amelyeket nemzetközi sztenderdek alapján a szükség és célszerűség szerint kezelünk, hasznosítunk vagy értékesítünk. Egyedi esetekben hitelt vagy refinanszírozást is nyújtunk, amennyiben üzleti szempontból így érhető el a legmagasabb megtérülés.

Nemzetközi egyeztetések, uniós szabályok

Bár jegybanki eszközkezelő Svájcban már működött korábban, az Európai Unió országaiban máshol nem találunk piaci alapon, jegybank által létrehozott eszközkezelőt. Ez volt a legfőbb indoka annak, hogy a nemzetközi intézmények nem csak azt vizsgálták miért működünk, hanem azt is, miként. A Bizottság Versenyjogi Igazgatóságával (DG COMP) befejeződött a részletek egyeztetése, a tranzakciós árazás és az eszközkiválasztás teljes folyamatának felülvizsgálata. Ennek keretében a legapróbb részletekig meghatározásra kerültek a megengedett lépések, folyamatok és az árazási logika. AZ IMF és az EBRD támogatása után februárban az Európai Bizottság is jóváhagyta a MARK működését.

A vásárlások megkezdése

Az MNB fontos célja, hogy a kereskedelmi ingatlannal fedezett, nem teljesítő hitelállományhoz kapcsolódó portfóliótisztítás mihamarabb elindulhasson. A pénzügyi intézmények 2016. március 21. és 2016. június 21. között a MARK honlapján regisztrálhatnak a programba. A regisztrációs időszakot követően további 12 hónap áll a felek rendelkezésére a megállapodások megkötésére. Fontos körülmény, hogy a pénzügyi intézmények önként dönthetnek az eszközvásárlási programban való részvételről.

Kitől vásárol a MARK?

A MARK Zrt. kizárólag olyan jogi entitás által felajánlott követelések megvásárlására tesz ajánlatot, amely: a Hitelintézeti törvény (2013 évi CCXXXVII) 7.§ szerinti pénzügyi intézmény, Magyarországon aktív tevékenységet folytat, illetve Magyarországon vagy az Európai Gazdasági Térség (EGT) területén regisztrált.

Mit vásárol és mit nem a MARK?

Az MNB célkitűzése a rövid időn belül elérhető legnagyobb mértékű portfoliótisztítás. Ennek figyelembe vételével került meghatározásra a MARK eszközvásárlási programjában részt vevő követelések és ingatlanok kritériumrendszere. Az érintett pénzügyi intézmények könyveiben nyilvántartott, kritériumoknak megfelelő összes eszköz megvásárlására ajánlatot kívánunk tenni, függetlenül attól, hogy azok követelések vagy visszabirtokolt ingatlanok. Az eszközök felajánlása – függetlenül attól, hogy azok ingatlanok vagy követelések, illetve hogy egy intézmény könyveiben, vagy egy csoportba tartozó különböző intézmények könyveiben vannak nyilvántartva – egyben, egy portfólióban történik.

(i) Az alábbi feltételeknek megfelelő Hitelkövetelések esetén vesznek részt az eszközvásárlási programban:

 • az Európai Parlament 575/2013 számú rendeletének 178. cikke szerinti, kereskedelmi ingatlannal fedezett, nem teljesítő hiteleket, melyek esetében
  • ügyfeleknek az intézménnyel, anyavállalattal vagy bármely leányvállalatával szembeni jelentős hitelkötelezettsége 90 napon túl késedelmes, vagy
  • az intézmény úgy véli, hogy az ügyfél valószínűsíthetően nem fogja teljes egészében teljesíteni hitelkötelezettségeit az intézmény, annak anyavállalata vagy valamely leányvállalata felé, hacsak az intézmény nem folyamodik visszkeresethez a biztosíték érvényesítése érdekében.
 • a felajánlott egyedi hitelkövetelések értéke legalább eléri a bruttó 500 millió forintot (késedelmi kamattal, és egyéb díjakkal növelt összeg),
 • a nyilvántartott fedezetek minimum 80 százalékban ingatlanból állnak, és
 • a fedezeti ingatlanok Magyarország területén helyezkednek el.

(ii) Ingatlanok megvásárlását leánycégünkön keresztül tervezzük megvalósítani, a következő feltételeknek megfelelő ingatlanok esetén:

 • az egyedi ingatanok piaci értéke eléri a bruttó 200 millió forintot,
 • az ingatlan visszabirtoklása korábban nyújtott pénzügyi szolgáltatáshoz köthető,
 • az ingatlan Magyarország területén helyezkedik el,
 • az ingatlan nem mezőgazdasági besorolású.

Az eszközvásárlási programunkban nem vesznek részt lakóingatlanok és ezek fedezete mellett nyújtott hitelek, azok a mezőgazdasági besorolású ingatlannal fedezett hitelek, ahol az eredeti hitelcél alapján nem vélelmezhető a terület fejlesztési céllal történő hasznosítása, folyószámlahitelek; illetve a le nem hívott hitelkeretek, bankgaranciák és treasury-ügyletek.

A MARK olyan ingatlanokat sem vásárol, melyek pártokhoz vagy egyházakhoz köthetők. A programban részt nem vevő eszközök az eredeti hitelezőnél maradnak.

Az eszközvásárlás folyamata

A vásárlás előkészítése – hasonlóan a nemzetközi gyakorlathoz – titoktartási nyilatkozat aláírásával és együttműködési megállapodást követő előzetes adatszolgáltatással kezdődik. Ennek keretében, és szem előtt tartva a felajánló intézmény kapacitásait, egy adattáblát kérünk megküldeni a MARK-nak, mely anonimizált formában tartalmazza az intézmény összes olyan hitelkövetelését és/vagy ingatlaneszközét, mely a program kritériumainak megfelel.

A felajánlott portfóliókat a MARK Zrt. értékeli és a megvásárlásukra indikatív ajánlatot tesz. Természetesen a portfólió értékesítése nem kötelezettsége az intézménynek. Az indikatív ajánlat elfogadását követő tranzakciós szerződés rendezi majd a fizetés módját és ütemezését, ami alapján majd megtörténik az eszközök átadása a MARK részére, valamint a kapcsolódó jogi és pénzügyi zárás.

Követeléskezelés megbízásos alapon

Társaságunk nem csupán saját tulajdonú eszközökkel, ingatlanokkal kapcsolatban végez követeléskezelését. Szaktudásunkat, piac- és menedzsmentismereteinket komplex követeléskezelési szolgáltatás keretében valamennyi olyan befektető számára felajánljuk, akik magyarországi problémás követelésekhez és ingatlanokhoz kapcsolódó befektetéseikhez nem, illetve a szükségesnél kisebb kapacitással rendelkeznek.