Hírek, közlemények

2016. március 21.

A MARK várja a pénzügyi intézmények regisztrációját

illustration

A MARK Magyar Reorganizációs és Követeléskezelő Zrt. az Európai Bizottság engedélye alapján megkezdi a kereskedelmi bankok bedőlt projekthiteleinek felvásárlási folyamatát. A társaság célja, hogy katalizálja a banki mérlegek tisztulását, hogy a bankrendszer hatékonyabban járuljon hozzá a magyar gazdaság fenntartató növekedéshez.

2016. február 10-én az Európai Bizottság Versenypolitikai Főigazgatósága jóváhagyta a MARK kereskedelmi ingatlanportfóliók vásárlására kidolgozott piaci árazási módszertanát. A több mint egy éves szakértői tárgyalássorozat végén megszületett döntés után a jegybank makroprudenciális feladatai keretében létrehozott MARK Zrt. igazoltan piaci áron kezdheti meg az Európai Parlament és Tanács rendelete által meghatározott nem teljesítő kereskedelmi ingatlanok fedezete mellett nyújtott hitelköveteléseket és pénzügyi szolgáltatásnyújtáshoz köthetően érvényesített biztosítéki ingatlanok felvásárlási folyamatát.

A problémás vállalati, azon belül is elsősorban a kereskedelmi ingatlanhoz kapcsolódó kitettség az egyik legfőbb makroprudenciális kockázat. Erre a jegybank az OECD, az Európai Bizottság és az IMF-értékelésekben többször is felhívta a figyelmet. A bankrendszer mérlegét nyolcadik éve jelentős nem teljesítő állomány terheli. Ez ugyan nem veszélyezteti közvetlenül a pénzügyi közvetítőrendszer működését, de gátolja, hogy a bankok hatékonyan járuljanak hozzá a fenntartható gazdasági növekedéshez. A fenntartható gazdasági növekedés pedig ugyanúgy része a pénzügyi stabilitásnak, mint az, hogy előre nem látható gazdasági sokk esetén is tőkeerős és likvid maradjon a bankrendszer.

A tartósan magas nem teljesítő hitelarány negatívan hat a bankok hitelezési hajlandóságára és képességére, csökkenti hitelezési aktivitást. A bankok alig vagy egyáltalán nem jutnak kamatbevételhez, miközben a követelések értékvesztéssel csökkentett részét finanszírozniuk kell. A magas nem teljesítő hitelállomány jelentős tőkét és emberi erőforrásokat köt le. Az elszámolt várható veszteség ellenére a bakoknál jelen marad a bizonytalanság, ami végső soron indokolatlan óvatossághoz, passzivitáshoz és túlzott hitelezési kockázatkerüléshez vezet. A Magyar Nemzeti Bank 2014 végén azért hozta létre a MARK Zrt.-t, hogy csökkentse a hazai pénzügyi rendszerben rejlő kockázatokat, a banki portfoliók tisztítása révén ösztönözze a hitelezési akaratot és képességet annak érdekében, hogy a bankrendszer a jelenleginél eredményesebben járuljon hozzá Magyarország fenntartható gazdasági növekedéséhez.

A bankok nyilvános feltételrendszer* alapján maguk dönthetnek a felajánlásokról. Regisztrálni** a MARK honlapján (www.markzrt.hu) lehet. Az árajánlatot az EU által folyamatosan auditált részletes kockázatkezelési és elemzési folyamat előzi meg annak érdekében, hogy a szigorú brüsszeli versenyjogi szabályok maradéktalanul érvényesüljenek.

A MARK Zrt. mandátuma tíz évre szól, a kereskedelmi bankokkal ellentétben lesz elég ideje és szakértelme az ingatlanok értéknövekedéséhez szükséges ingatlanszakmai munka előkészítésére és elvégzésére. Működésének hatására már 2016 végére számottevően csökkenhet a nem teljesítő vállalati hitelek aránya a bankrendszerben. A tőke és likviditás felszabadulásának köszönhetően erősödhet a pénzügyi intézmények stabilitása, hitelezési képessége és hajlandósága, amely egyaránt kedvez Magyarország befektetői megítélésének és az ország versenyképességének.

*Feltételrendszer

**Regisztráció