Hitelportfolió-menedzsment

A hozzánk kerülő kereskedelmi ingatlanfinanszírozási portfoliót a hosszú távú gazdasági érdekek szem előtt tartásával kezeljük, ésszerű határok között az adós tevékenységének fenntartására törekszünk. Célunk, hogy a kezelésünkben álló, nem megfelelően teljesítő követelések átstrukturálásával és hatékony behajtásával olyan feltételeket teremtsünk, amelyek a követelés fedezeteinek érvényesítése nélkül, a normál gazdasági tevékenység eredményeként teszik lehetővé a térülést. Szükség esetén ingatlangazdálkodási kompetenciánkat is felhasználva működünk együtt az adós társasággal, hogy a finanszírozott ingatlan hasznosítását a megváltozott piaci igényekhez igazítsuk. A sikeres átstrukturálással lehetőséget kívánunk teremteni a finanszírozás kedvezőbb átalakítására, az adós gazdálkodásának fenntartására.

Amennyiben az adós gazdasági tevékenysége, a tulajdonosok tőkehelyzete illetve a fedezet adottságai nem teszik lehetővé a követelés átstrukturálását, minden körülményt figyelembe vevő biztosítékérvényesítési (workout) stratégiát dolgozunk ki. Ennek során előnyben részesítjük az adós társasággal együttműködésben történő fedezetérvényesítést.

Az adós együttműködésének hiányában törekszünk a fedezetek fölötti kontroll megszerzésére annak érdekében, hogy a fedezeti eszközöket mielőbb értékesíthessük. Ha a fedezeti eszközök a műszaki állapot, jogi helyzet vagy egyéb körülmények miatt nem alkalmasak a piacon ésszerűen elérhető legmagasabb áron történő értékesítésre, törekszünk ezen ingatlanok tulajdonjogának megszerzésére annak érdekében, hogy ingatlangazdálkodási kompetenciáinkat felhasználva maximalizáljuk az ingatlanok hasznosításából származó bevételeket.