A MARK Zrt. weboldalának látogatásával elfogadja az alábbi feltételeket, még abban az esetben is, ha nem él a weboldalon található bármely szolgáltatással: A weboldal üzemeltetője és tulajdonosa a MARK Magyar Reorganizációs és Követeléskezelő Zrt. (székhely: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78., cégjegyzékszám: 01-10-048253; adószám: 25057669-2-41; a továbbiakban „MARK Zrt.”, „üzemeltető”).

A weboldallal kapcsolatban felmerült kérdés, észrevétel esetén az alábbi elérhetőségek valamelyikén fordulhat hozzánk:

e-mail: info@markzrt.hu
telefonszám: + 36 1 870 0000
levelezési cím: MARK Zrt. 1373 Budapest, Pf. 607


 • 1. Szellemi tulajdonjog

  A MARK Zrt. szellemi tulajdonát képezik a weboldalon található tartalmi elemek, ideértve a szöveges, képi és egyéb tartalmakat, valamint a tartalmak rendszerezésével kapcsolatos képi és technikai megoldások, grafikák, védjegyek, logók, adatbázisok és más részek.

  A MARK Zrt. weboldalán található tartalmak szerzői jogi védelem alá esnek. A MARK Zrt. a weboldal bármely részének, bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot fenntart.

  A MARK Zrt. weboldalán megtalálható található tartalmak kereskedelmi célból megvalósuló, digitális vagy analóg adathordozó útján, valamint online hasznosítása, így különösen forgalomba hozatala, illetve bármely formában történő terjesztése vagy értékesítése szigorúan tilos. A weboldal bármely részének átdolgozása, megváltoztatása, akár elektronikus, akár más formában tilos. A weboldal egészének vagy részeinek (szöveg, grafika, fotó, audio vagy videó, adatszerkezet, struktúra, eljárás, program stb.) feldolgozása és értékesítése a MARK Zrt. előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos.

  A MARK Zrt. által üzemeltetett honlap tartalmának bárminemű továbbfelhasználása csak a MARK Zrt. előzetes engedélyével és a forrás pontos megjelölésével történhet. A jogosulatlan felhasználás jogi következményeket von maga után. A MARK Zrt. követelheti a jogsértés abbahagyását, kárának megtérítését, illetve a megfelelő büntetőjogi következmények alkalmazását.

 • 2. Tartalom, felelősség

  A MARK Zrt. fenntartja magának a jogot szolgáltatásai előzetes bejelentés nélküli megváltoztatására, kiegészítésére, vagy megszüntetésére, továbbá nem vállal felelősséget a weboldalon történt elírásokért, sem pedig a weboldal tartalmának jogosulatlan, a MARK Zrt.-n kívül álló okból történő megváltoztatásáért, ill. az előzőekből adódó jogi következményekért sem.

  A MARK Zrt. nem vállal felelősséget azokért a károkért, amelyek a weboldal létezéséből, használatából, használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, meghibásodásából, teljes egészére vagy csak egy részére vonatkozó - akár előzetes értesítés nélküli - szüneteltetéséből, illetve a teljes leállításából, a weboldalról elérhető tartalmak törléséből eredően, továbbá vonal- vagy rendszerhibából, esetlegesen általa hordozott számítógépes vírusból, vagy az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatása következtében keletkeztek.

  A MARK Zrt. megtesz minden ésszerű és elvárható intézkedést a weboldal biztonságos üzemeltetése érdekében, azonban ezen felül semmiféle szavatosságot vagy garanciát nem vállal a weboldal biztonságáért, számítógépes vírusoktól, valamint kém- és más kártékony programoktól való mentességéért, időszerűségéért, pontosságáért, illetve megszakítás nélküli működéséért. A MARK Zrt. a weboldal használatával összefüggésben javasolja, hogy a weboldal látogatói tegyék meg a szükséges óvintézkedéseket: használjanak vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítsék az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A weboldal látogatóját terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

 • 3. Kapcsolódó honlapok

  A MARK Zrt. a weboldalról elérhető külső honlapok tartalmáért, adat- és információvédelmi gyakorlatáért nem vállal felelősséget. Amennyiben a MARK Zrt. tudomására jut, hogy az általa linkelt oldal vagy linkelés harmadik személyek jogait vagy a hatályos jogszabályokat sérti, a linket haladéktalanul eltávolítja a weboldalról.

 • 4. Adatvédelem és biztonság

  A MARK Zrt. biztosítja a személyes adatai online védelmét és tisztában van a weboldalt látogatók személyes adatai védelemének fontosságával. A személyek azonosításra alkalmas adatok használatát a weboldalon található Adatkezelési tájékoztató szabályozza, és a weboldal használatával a látogató aláveti magát ezen Adatkezelési tájékoztatóban foglaltaknak.

  A weboldal valamennyi látogatója elismeri és elfogadja, hogy a személyazonosításra alkalmas adatainak a weboldalon való megadása esetén – annak ellenére, hogy a MARK Zrt. az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférésnek vagy azok kifürkészésének megelőzésére korszerű biztonsági eszközökkel rendelkezik –, az adatok védelme teljes mértékben az Interneten nem garantálható. Jogosulatlan hozzáférés vagy adatmegismerés erőfeszítéseink ellenére történő valószínűtlen bekövetkezése esetén a MARK Zrt. nem felelős ilyen jellegű adatmegszerzésért vagy jogosulatlan hozzáférésért vagy a látogatónál ezen okokból kifolyólag keletkezett bármilyen kárért.

 • 5. Egyebek

  A MARK Zrt. bármikor jogosult jelen Jogi nyilatkozatot egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

  Jelen Jogi nyilatkozatot a magyar jog szabályaival összefüggésben kell értelmezni és teljesíteni.

  A hatáskörrel rendelkező magyar bíróságok kizárólagosan illetékesek minden olyan kérdés eldöntésére, amelyek jelen Jogi nyilatkozatból fakadnak.


Budapest, 2015. február 26.

MARK Magyar Reorganizációs és Követeléskezelő Zrt.