MARK Ingatlan Zrt.

Név:MARK Ingatlan Zrt.
Székhely:H-1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78.
Postacím:H-1365 Budapest, Pf. 668
Telefon:+361 870 0000
Telefaxszáma:+361 889 9899
Elektronikus levélcíme:markingatlan@markzrt.hu
Tevékenységi köre:6810'08 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele (főtevékenység)
6820'08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
6832'08 Ingatlankezelés
6420'08 Vagyonkezelés (holding)
Képviselőjének neve:Képviseletre, a MARK Ingatlan Zrt. Igazgatóságának tagjai jogosultak, akik egyben a társaság vezető tisztségviselői is. A Felügyelőbizottság tagjainak adatai itt érhetők el.

A MARK Ingatlan Zrt. vezető tisztségviselői, az Igazgatóság és a Felügyelőbizottság elnökei és tagjai megbízással végzik munkájukat, de megbízási díjban nem részesülnek. Munkájukért bért, egyéb juttatást; illetve a jogviszonyuk megszűnése után járó pénzbeli juttatást sem kapnak. A társaság gazdálkodásával összefüggésben közzétett adatok itt érhetők el.


Igazgatósági tagok, vezető tisztségviselők:

  • Sarlós Nóra, az Igazgatóság elnöke,
  • Jankovich Gyöngyi, az Igazgatóság tagja
  • Tornay-Csomor András, az Igazgatóság tagja

A Felügyelőbizottság tagjai:

  • Dercsényi András, a Felügyelőbizottság elnöke
  • dr. Varga Dávid, a Felügyelőbizottság tagja
  • Kirst Attila, a Felügyelőbizottság tagja

A társaság gazdálkodásával összefüggő, releváns tartalmú és a vonatkozó értékhatárt elérő szerződések, megrendelések
Tárgya A megállapodást kötő felek neve Értéke Időtartama

Megrendelő valamennyi, az alapszabályában meghatározott és a szerződésben részletezett tevékenysége előkészítése, támogatása, és végrehajtása, továbbá a társaságnak a jogszabályoknak megfelelő, eredményes és gazdaságos működése érdekében szükséges feladatok teljes körű elvégzése.

Megrendelő: MARK Ingatlan Zrt.
Szolgáltató: MARK Magyar Reorganizációs és Követeléskezelő Zrt.

Azon időszakban, amikor Megrendelő nem rendelkezik ingatlan-portfólióval, Szolgáltató által a szolgáltatási szerződés alapján nyújtott szolgáltatások díjának egy havi nettó összege megegyezik az adott hónapban a Szolgáltató által jelen megállapodás szerint végzett feladatok ellátása során közvetlenül felmerült, igazolt költségek nettó összegével, azzal, hogy a havi szolgáltatási díja nem haladhatja meg a 30 millió Ft + ÁFA összeget.

Azon időszakban, amikor Megrendelő rendelkezik ingatlan-portfólióval a szolgáltatási díj egy havi nettó összege megegyezik az adott hónapban a Szolgáltató által a szolgáltatási szerződés szerint végzett feladatok ellátása során közvetlenül felmerült, igazolt költségek nettó összegével, azzal, hogy a havi szolgáltatási díjak együttes éves nettó összege nem haladhatja meg a Megrendelő tárgyévi ingatlan-portfóliójában található ingatlanok nyilvántartási értékének 1%-a összegét.

Megrendelő 2015. évi pénzügyi beszámolójának elfogadásáig tartó határozott időtartam, mely ellenkező írásbeli nyilatkozat hiányában a következő év pénzügyi beszámolójának elfogadásáig terjedő újabb határozott időszakra meghosszabbodik.